top of page

Over ons

Over oude wijn in nieuwe zakken

De vreugde te geloven. In 1997 begon een klein groepje moeders met hun kinderen een zingende catechesegroep. De nog jonge moeders waren van huis uit katholiek, maar verder niet meer of minder bezig met geloof dan de doorsnee katholiek. Maar ze waren zeer geraakt door het wonder van het leven bij de geboorte van hun kinderen. Vanuit die verwondering werd een nieuwe stap gezet naar geloof en kerk. Om elkaar de kans te geven tot onderlinge ontmoeting en geloofsverdieping werd ‘Liesse’ opgericht. ‘Liesse’ is een Mariabedevaartoord in Noord-Frankrijk en tegelijkertijd betekende ‘Liesse’ letterlijk ‘gedeelde vreugde’, ‘een vrolijke menigte’. Die naam sloeg daarmee twee vliegen in één klap. Bij die naamgeving werden ze ook verbonden met zuster Marie-Liesse Pouls van de Jeruzalem-orde.

Sinds het prille begin kende Liesse een gestage groei: enerzijds kwamen er alsmaar moeders en oma’s met hun kinderen en kleinkinderen bij en anderzijds werden de kinderen alsmaar groter, zodat er ineens een tienergroep geboren werd. De jongste lichting groeide uit tot een familiekoor op maandagmiddag en de tieners vonden hun thuis op vrijdagavond. Daarnaast groeide ook de belangstelling voor het hele gebeuren: van verschillende kanten werd gevraagd of het familiekoor niet eens kon komen zingen. ‘Zingen’, dat wil zeggen een middag verzorgen zoals de groep het gewoon was te doen: elkaar ontmoeten in geloof en de vreugde daarvan uitdragen in woord, zang en gebaar. Met name in menige verpleegkliniek in de verre omtrek wordt jaarlijks ‘opgetreden’.
In al die jaren is er heel veel gebeurd. Op verzoek van het kerkbestuur wordt er wekelijks catechese gegeven op alle basisscholen in Ubach over Worms en Eygelshoven vanaf groep 4 tot en met 8.

Vanaf het begin had de groep een thuis in een schuur van een grote hoeve in Rimburg, en toen die hoeve gerenoveerd werd kreeg de groep er van de eigenaresse zelfs een splinternieuwe eigen ruimte. Het groeide en groeide. De tieners van toen waren inmiddels jong volwassen en kregen eigen bijeenkomsten op zaterdagavond. Tegelijk kwamen er van onderop nieuwe jonge mensen bij die samen een vriendengroep vormden. En om het sacrament van het vormsel van zinvolle muziek te voorzien ontstond er bovendien een gospelkoor, dat onder de naam ‘Gioia’ de vreugde die eigen is aan de hele Liessebeweging uitdraagt.
Nu is er wekelijks op maandagmiddag eerst een baby peutergroep en vervolgens een kinder-katechesekoor. Ook komen elke vrijdagavond onze tieners samen: eerst de jeugdgroep en daarna de vriendenkring. Maandelijks ontmoeten jongeren uit heel Limburg en zelfs daarbuiten elkaar op zaterdagavond. Daarnaast ontmoeten veel ouders van schoolgaande jeugd elkaar voor oudercatechese. Het gospelkoor repeteert tweewekelijks op maandagavond. Bij al die bijeenkomsten gaat het erom dat men elkaar kan ontmoeten, dat er samen gebeden wordt en gesproken in geloof over wat er leeft en speelt, natuurlijk wordt er gerepeteerd en geleerd, maar bovenal is er vooral die vreugde van te geloven, die zowel onder elkaar gedeeld wordt, alsook in inzet voor anderen in tal van activiteiten.
Wat begon als een zingend catechesegroepje groeide uit tot een omvangrijke geloofsfamilie, met kleintjes die nog maar net kunnen lopen en met oma’s die graag blijven meedoen. Met het evangelie van de Heer en het geloof van de kerk als middelpunt. Zomaar in onze parochies. Velen die de Liessefamilie ontmoeten tonen zich verheugd met deze bron van vreugde voor velen, de vreugde van samen te geloven!

Stichting - Bestuur

Judith Weijers (voorzitter)

Heidi Konsten (secretaris)

Jossette van Aggelen (penningmeester)

Marion Kockelkoren (catechiste)

Louk Kockelkoren (dirigent)

 

Secretariaat:
RK Stichting La Liesse Landgraaf

p/a Groenstraat 214
6374JW Landgraaf
tel: 045-5690960

email: liesse@home.nl / gioia@home.nl

Rekening nummer: NL86 RABO 0156372886

Kaarsen van de kerk

Geloofsgesprekken NPO

Marion, een bevlogen vrouw die bij de geboorte van haar kind geraakt werd en vanaf dat moment in beweging kwam om te vertellen over de weg van Christus. Dat doet zij in het lager onderwijs, met voorbeelden die altijd uit het alledaagse leven komen. Zo probeert zij de wereld van kinderen te verbinden met de wereld van het geloof. Daarover vertelt zij begeesterd op een wonderschone plek, bij een oude kapel op het plateau van Rimburg en Waubach.

_LKO8312 - kopie.JPG

Judith heeft een aanstekelijk geloof dat ze het best onder woorden brengt door de uitroep: Wow! En daar bedoelt ze mee: Als jongeren andere jongeren kunnen vinden, als moeders andere moeders inspireren, dan kan het zomaar gebeuren dat het geloof mensen draagt in hun dagelijks leven. De eerste communie van haar kinderen was het kantelpunt. Want door die eerste communie werd de waakvlam van haar geloof een lichtend vuur dat haar zelf bezielde en haar ook steeds meer verbond met andere activiteiten in de parochie. Judith Weijers is een schoolvoorbeeld van de omgekeerde beweging: hoe kinderen hun ouders weer tot geloof brengen. 

_LKO8312 - kopie (2).JPG

Judie (Rooms-Katholiek) en Jeroen (gereformeerd vrijgemaakt) uit Waubach-Landgraaf laten op een nieuwe en onbevangen manier hun geloof en liefde zien in deze Week van de Eenheid van Christenen. Kijk hier naar de uitzending van KRO's Geloofsgesprek

Christelijk boekje
bottom of page